Укр Рус
< Закони України

Про застосування реєстраторів розрахункових операцій


Скачать бесплатно Закон України Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг від 06.07.1995 № 265/95-ВР

Закон України Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг від 06.07.1995 № 265/95-ВР ЗмістСтаття 1. Статтю 1 виключено Стаття 2. У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні

Розділ II
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ

Стаття 3. Суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу зобов’язані Стаття 4. Уповноважені банки, що здійснюють операції з купівлі-продажу іноземної валюти, а також суб'єкти господарювання, які здійснюють ці операції на підставі агентських угод з уповноваженими банками, зобов'язані Стаття 5. На період виходу з ладу реєстратора розрахункових операцій та здійснення його ремонту або у разі тимчасового, не більше 7 робочих днів, відключення електроенергії проведення розрахункових операцій здійснюється з використанням книги обліку розрахункових операцій та розрахункової книжки або із застосуванням належним чином зареєстрованого резервного реєстратора розрахункових операцій Стаття 6. { Статтю 6 виключено на підставі Закону N 569-VIII від 01.07.2015 } Стаття 7. Порядок реєстрації, опломбування та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги), встановлюється органами доходів і зборів Стаття 8. Форма, зміст розрахункових документів, порядок реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій, а також форма та порядок подання звітності, пов'язаної із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій або використанням розрахункових книжок, встановлюються органами доходів і зборів Стаття 9. Реєстратори розрахункових операцій та розрахункові книжки не застосовуються Стаття 10. Перелік окремих форм та умов проведення діяльності у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, яким дозволено проводити розрахункові операції без застосування реєстраторів розрахункових операцій Стаття 11. Терміни переведення суб'єктів господарювання на облік розрахункових операцій

Розділ III
ОБОВ'ЯЗКОВІ ВИМОГИ ДО РЕЄСТРАТОРІВ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ, ЇХ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ

Стаття 12. На території України у сферах, визначених цим Законом, дозволяється реалізовувати та застосовувати лише ті реєстратори розрахункових операцій Стаття 13. Вимоги щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій для різних сфер застосування Стаття 14. Центри сервісного обслуговування зобов'язані

Розділ IV
КОНТРОЛЬ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ

Стаття 15. Контроль за додержанням суб'єктами господарювання порядку проведення розрахунків за товари (послуги)

{ Статтю 16 виключено на підставі Закону N 5518-VI ( 5518-17 ) від 06.12.2012 }

Розділ V
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ЦЬОГО ЗАКОНУ

Стаття 17. За порушення вимог цього Закону Стаття 17-1. За порушення вимог цього Закону Стаття 18. У разі порушення встановленого цим Законом порядку виконання операцій з купівлі-продажу іноземної валюти Стаття 19. До суб'єктів господарювання, що реалізують для застосування у сферах, визначених цим Законом Стаття 20. До суб'єктів господарювання, що здійснюють реалізацію товарів, які не обліковані у встановленому порядку

{ Статтю 21 виключено на підставі Закону N 2756-VI від 02.12.2010 }

{ Статтю 22 виключено на підставі Закону N 2756-VI від 02.12.2010 }

{ Статтю 23 виключено на підставі Закону N 2756-VI від 02.12.2010 }

Стаття 24. У разі встановлення контролюючими органами факту внесення не передбачених конструкторсько-технологічною та програмною документацією виробника змін Стаття 25. Суми фінансових санкцій, які визначені статтями 17-24 цього Закону Стаття 26. Посадові особи та працівники торгівлі, громадського харчування та сфери послуг Стаття 27. Особи, які внесли непередбачені конструкторсько-технологічною та програмною документацією виробника зміни Стаття 28. У разі встановлення при застосуванні реєстратора розрахункових операцій виробничих дефектів Стаття 29. У разі встановлення при застосуванні реєстратора розрахункових операцій виробничих дефектів Стаття 30. Прикінцеві положення

Інші нормативні акти

Про державно-приватне партнерство Про Рахункову палату Про співробітництво територіальних громад Про благодійництво та благодійні організації Про громадянство України