Укр Рус

Про землеустрій


Скачать бесплатно Закон України Про землеустрій від 22.05.2003 № 858-IV

Закон України Про землеустрій від 22.05.2003 № 858-IV ЗмістРозділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Основні терміни та їх визначення Стаття 2. Призначення землеустрою Стаття 3. Система землеустрою Стаття 4. Суб'єкти землеустрою Стаття 5. Об'єкти землеустрою Стаття 6. Принципи землеустрою Стаття 7. Правова основа землеустрою

Розділ II
ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
І ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У СФЕРІ ЗЕМЛЕУСТРОЮ

Стаття 8. Органи, що здійснюють регулювання у сфері землеустрою Стаття 9. Повноваження Верховної Ради України у сфері землеустрою Стаття 10. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері землеустрою Стаття 11. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим у сфері землеустрою Стаття 12. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим у сфері землеустрою Стаття 13. Повноваження місцевих державних адміністрацій у сфері землеустрою Стаття 14. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів у сфері землеустрою Стаття 15. Повноваження обласних рад у сфері землеустрою Стаття 16. Повноваження Київської і Севастопольської міських рад у сфері землеустрою Стаття 17. Повноваження районних рад у сфері землеустрою Стаття 18. Повноваження районних у містах рад у сфері землеустрою Стаття 19. Повноваження сільських, селищних, міських рад у сфері землеустрою

Розділ III
ОРГАНІЗАЦІЯ І РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЛЕУСТРОЮ

Стаття 20. Обов'язковість землеустрою Стаття 21. Організація і планування землеустрою Стаття 22. Підстави проведення землеустрою Стаття 23. Нормативно-правові акти з питань здійснення землеустрою Стаття 24. Державні стандарти, норми і правила у сфері землеустрою Стаття 25. Документація із землеустрою Стаття 26. Замовники і розробники документації із землеустрою

Статтю 26 доповнено частиною четвертою згідно із Законом N 3613-VI від 07.07.2011

Стаття 27. Права та обов'язки замовників документації із землеустрою Стаття 28. Права та обов'язки розробників документації із землеустрою Стаття 29. Загальні вимоги до змісту документації із землеустрою Стаття 30. Погодження і затвердження документації із землеустрою Стаття 31. Порядок внесення змін до документації із землеустрою Стаття 32. Державний фонд документації із землеустрою Стаття 33. Порядок користування документацією із землеустрою Стаття 34. Топографо-геодезичні та картографічні роботи при здійсненні землеустрою Стаття 35. Інвентаризація земель при здійсненні землеустрою

Статтю 35 доповнено частиною другою згідно із Законом N 3123-VI від 03.03.2011

Стаття 36. Ґрунтові, геоботанічні та інші обстеження земель при здійсненні землеустрою Стаття 37. Бонітування ґрунтів при здійсненні землеустрою Стаття 38. Земельно-оціночні роботи при здійсненні землеустрою Стаття 39. Природно-сільськогосподарське районування земель при здійсненні землеустрою Стаття 40. Технічне та технологічне забезпечення землеустрою Стаття 41. Надання консалтингових послуг з питань землеустрою

Розділ IV
ПРОВЕДЕННЯ ЗЕМЛЕУСТРОЮ НА
ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОМУ ТА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНЯХ

Стаття 42. Документація із землеустрою щодо визначення державного кордону України Стаття 43. Встановлення в натурі (на місцевості) державного кордону України Стаття 44. Загальнодержавні і регіональні програми використання та охорони земель Стаття 45. Схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних утворень Стаття 46. Проекти землеустрою щодо встановлення і зміни меж адміністративно-територіальних утворень Стаття 47. Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення Стаття 48. Врахування громадських інтересів при здійсненні землеустрою

Розділ V
ЗЕМЛЕУСТРІЙ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

Стаття 49. Проекти землеустрою щодо формування земель комунальної власності територіальних громад і проекти розмежування земель державної та комунальної власності населених пунктів Стаття 50. Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок Стаття 51. Проекти землеустрою щодо створення нових та впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань Стаття 52. Проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь

Статтю 52 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 1443-VI від 04.06.2009

Стаття 53. Проекти землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів

Статтю 53 доповнено частиною четвертою згідно із Законом N 3038-VI від 17.02.2011

Статтю 53 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом N 3038-VI від 17.02.2011

Стаття 54. Робочі проекти землеустрою Стаття 55. Технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Стаття 56. Технічна документація із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку

Статтю 56 доповнено частиною другою згідно із Законом N 1066-VI від 05.03.2009

Статтю 56 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 1066-VI від 05.03.2009

Стаття 57. Спеціальні тематичні карти і атласи стану земель та їх використання Стаття 58. Врахування державних інтересів при здійсненні землеустрою на місцевому рівні Стаття 59. Врахування громадських і приватних інтересів при здійсненні землеустрою на місцевому рівні

Розділ VI
ДЕРЖАВНИЙ І САМОВРЯДНИЙ КОНТРОЛЬ
ЗА ЗДІЙСНЕННЯМ ЗЕМЛЕУСТРОЮ

Стаття 60. Державний контроль за здійсненням землеустрою Стаття 61. Ліцензування діяльності у сфері землеустрою Стаття 62. Державна експертиза документації із землеустрою Стаття 63. Самоврядний контроль при здійсненні землеустрою Стаття 64. Авторський нагляд за виконанням проектів землеустрою

Розділ VII
НАУКОВЕ, КАДРОВЕ І ФІНАНСОВЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗЕМЛЕУСТРОЮ

Стаття 65. Наукове забезпечення землеустрою Стаття 66. Професійна підготовка та кадрове забезпечення у сфері землеустрою Стаття 67. Фінансування робіт із землеустрою

Розділ VIII
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ
ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ЗЕМЛЕУСТРОЮ

Стаття 68. Відповідальність за порушення законодавства у сфері землеустрою Стаття 69. Відшкодування шкоди, заподіяної у результаті здійснення землеустрою Стаття 70. Вирішення спорів з питань землеустрою Прикінцеві положення

Інші нормативні акти

Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності Про виконавче провадження Про торгово-промислові палати в Україні