Укр Рус

Про житловий фонд соціального призначення
Прикінцеві положенняСт. ЗУ Про житловий фонд соціального призначення вiд 12.01.2006 № 3334-IVПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2007 року.
2. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до
набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить
цьому Закону.
3. Частину другу статті 4 Житлового кодексу Української РСР
(
) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1983 р., додаток до
N 28, ст. 573; Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 24,
ст. 258) доповнити абзацом шостим такого змісту:
"квартири в багатоквартирних жилих будинках, садибні
(одноквартирні) жилі будинки, а також жилі приміщення в інших
будівлях усіх форм власності, що надаються громадянам, які
відповідно до закону потребують соціального захисту (житловий фонд
соціального призначення)".
4. Кабінету Міністрів України:
1) протягом року з дня набрання чинності цим Законом
розробити і внести на розгляд Верховної Ради України
загальнодержавну програму розвитку соціального житла;
2) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із
цим Законом;
3) забезпечити прийняття відповідно до своєї компетенції
нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;
4) забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових
актів, що суперечать цьому Закону.
5. Органам місцевого самоврядування до 1 січня 2008 року
провести інвентаризацію та облік житла, яке може використовуватися
як соціальне.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 12 січня 2006 року
N 3334-IV

Стаття 1 ...28 29 Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про житловий фонд соціального призначення вiд 12.01.2006 № 3334-IV