Укр Рус

Про житлово-комунальні послуги


Скачать бесплатно Закон України Про житлово-комунальні послуги від 24.06.2004 № 1875-IV

Закон України Про житлово-комунальні послуги від 24.06.2004 № 1875-IV ЗмістРозділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів Стаття 2. Державна політика у сфері житлово-комунальних послуг Стаття 3. Предмет регулювання цього Закону. Суб'єкти у сфері житлово-комунальних послуг Стаття 4. Законодавство України у сфері житлово-комунальних послуг

Розділ II
ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У СФЕРІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

Стаття 5. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства, інших центральних органів виконавчої влади у сфері житлово-комунальних послуг Стаття 6. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій у сфері житлово-комунальних послуг Стаття 7. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері житлово-комунальних послуг

Розділ III
РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У СФЕРІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

Стаття 8. Нормативне регулювання у сфері житлово-комунальних послуг Стаття 9. Контроль за дотриманням стандартів, нормативів, норм, порядків і правил у сфері житлово-комунальних послуг Стаття 10. Сертифікація та ліцензування у сфері житлово-комунальних послуг Стаття 11. Громадські слухання та громадський контроль у сфері житлово-комунальних послуг

Розділ IV
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ ТА ЇХ НАДАННЯ

Стаття 12. Класифікація житлово-комунальних послуг Стаття 13. Розподіл житлово-комунальних послуг залежно від функціонального призначення Стаття 14. Розподіл житлово-комунальних послуг за порядком затвердження цін/тарифів Стаття 15. Мінімальні норми житлово-комунальних послуг Стаття 16. Порядок надання житлово-комунальних послуг Стаття 17. Порядок доступу до житла та іншого володіння для ліквідації аварій, проведення оглядів технічного стану, перевірки показань засобів обліку Стаття 18. Оформлення претензій споживачів до виконавців

Розділ V
ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СПОЖИВАЧІВ, ВИКОНАВЦІВ, ВИРОБНИКІВ

Стаття 19. Учасники договірних відносин у сфері житлово-комунальних послуг Стаття 20. Права та обов'язки споживача Стаття 21. Права та обов'язки виконавця Стаття 22. Права та обов'язки виробника Стаття 23. Права власника Стаття 24. Права та обов'язки балансоутримувача Стаття 25. Права та обов'язки управителя

Розділ VI
ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ У СФЕРІ
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

Стаття 26. Істотні умови договору між виконавцем/виробником та споживачем Стаття 27. Застосування конкурсних засад при наданні житлово-комунальних послуг та укладанні договорів Стаття 28. Порядок проведення конкурсу при укладанні договорів на надання житлово-комунальних послуг Стаття 29. Особливості укладання договорів у багатоквартирному будинку

Розділ VII
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТАРИФОУТВОРЕННЯ ТА ОПЛАТИ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

Стаття 30. Принципи державного регулювання цін/тарифів на житлово-комунальні послуги Стаття 31. Порядок формування та затвердження цін/тарифів на житлово-комунальні послуги Стаття 32. Плата за житлово-комунальні послуги Прикінцеві положення

Інші нормативні акти

Про оборону України Про оренду землі Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності Про забезпечення комерційного обліку природнього газу Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків


Рекомендовані сторінки

Про житлово-комунальні послуги Стаття 32. Плата за житлово-комунальні послуги Про відпусткиДодати коментар до ЗУ Про житлово-комунальні послуги від 24.06.2004 № 1875-IV