Укр Рус

Про житлово-комунальні послуги
Стаття 4. Законодавство України у сфері житлово-комунальних послугСт. 4 ЗУ Про житлово-комунальні послуги від 24.06.2004 № 1875-IV1. Законодавство України у сфері житлово-комунальних послуг базується на Конституції України і складається з нормативно-правових актів у галузі цивільного, житлового законодавства, цього Закону та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері житлово-комунальних послуг.

2. Якщо міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законами України, то застосовуються правила міжнародних договорів.

Стаття 1 2 3 4 5 6 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про житлово-комунальні послуги від 24.06.2004 № 1875-IV 

Рекомендовані сторінки

Про житлово-комунальні послуги Стаття 3. Предмет регулювання цього Закону. Суб'єкти у сфері житлово-комунальних послуг Про житлово-комунальні послуги Стаття 19. Учасники договірних відносин у сфері житлово-комунальних послуг Про житлово-комунальні послуги Стаття 5. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства, інших центральних органів виконавчої влади у сфері житлово-комуна... Про житлово-комунальні послуги Стаття 6. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій у сфері житлово-комунальних посл... Про житлово-комунальні послуги