Укр Рус

Про житлово-комунальні послуги
Стаття 5. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства, інших центральних органів виконавчої влади у сфері житлово-комунальних послугСт. 5 ЗУ Про житлово-комунальні послуги від 24.06.2004 № 1875-IV1. До повноважень центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства належить:

1) підготовка пропозицій щодо формування державної політики у сфері житлово-комунальних послуг;

2) організація в межах його повноважень розроблення і реалізації державних та регіональних програм у сфері житлово-комунальних послуг;

3) розроблення науково обґрунтованих нормативів витрат та втрат ресурсів, що використовуються при виробництві, транспортуванні та постачанні житлово-комунальних послуг;

4) розроблення в межах повноважень системи нормативно-правових актів щодо формування цін/тарифів на житлово-комунальні послуги , стандартів, нормативів, норм, порядків та правил у сфері житлово-комунальних послуг, а також щодо експлуатації, поточного і капітального ремонтів, реконструкції об'єктів житлового фонду;

{ Пункт 4 частини першої статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2479-VI від 09.07.2010 }

5) забезпечення контролю за дотриманням виконавцями/виробниками вимог стандартів, нормативів, норм, порядків і правил та видання приписів щодо усунення порушень у межах, встановлених законодавством;

6) сприяння створенню виконавцями/виробниками систем управління якістю житлово-комунальних послуг відповідно до національних або міжнародних стандартів; { Частину першу статті 5 доповнено пунктом згідно із Законом N 882-VI від 15.01.2009 }

7) розробка типових договорів;

8) координація діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері житлово-комунальних послуг;

9) організація та виконання в межах повноважень робіт із стандартизації, метрології та підтвердження відповідності у сфері житлово-комунальних послуг;

{ Пункт 10 частини першої статті 5 виключено на підставі Закону N 2479-VI від 09.07.2010 }

11) проведення моніторингу стану розрахунків за житлово-комунальні послуги;

12) нормативно-правове забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій для здійснення контролю цін/тарифів на житлово-комунальні послуги ;

{ Пункт 12 частини першої статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2479-VI від 09.07.2010 }

13) вирішення інших питань у сфері житлово-комунальних послуг відповідно до закону.

2. Центральні органи виконавчої влади беруть участь у розробленні та реалізації державної політики у сфері житлово-комунальних послуг у межах своїх повноважень, визначених законами.

3. Центральний орган виконавчої влади з питань регулювання електроенергетики формує в межах своєї компетенції державну політику щодо встановлення цін на електроенергію і природний газ, тарифів на їх транспортування та постачання підприємствам і організаціям, які виробляють та надають житлово-комунальні послуги населенню.

Національна комісія регулювання ринку комунальних послуг України є державним колегіальним органом, що здійснює регулювання діяльності у сфері теплопостачання , централізованого водопостачання та водовідведення. { Частину третю статті 5 доповнено абзацом другим згідно із Законом N 2479-VI від 09.07.2010; із змінами, внесеними згідно із Законом N 2592-VI від 07.10.2010 }

Стаття 1 ...3 4 5 6 7 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про житлово-комунальні послуги від 24.06.2004 № 1875-IV 

Рекомендовані сторінки

Внутрішньобудинкові системи Про житлово-комунальні послуги Стаття 7. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері житлово-комунальних послуг Про житлово-комунальні послуги Стаття 6. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій у сфері житлово-комунальних посл...