Укр Рус

Про зовнішньоекономічну діяльність


Скачать бесплатно Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність від 16.04.1991 № 959-XII

Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність від 16.04.1991 № 959-XII ЗмістРозділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

Статтю 1 доповнено абзацом двадцять сьомим згідно із Законом N 335-XIV від 22.12.98

Статтю 1 доповнено абзацом тридцятим згідно із Законом N 335-XIV від 22.12.98

Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 923-VI від 04.02.2009

Стаття 2. Принципи зовнішньоекономічної діяльності Стаття 3. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності Стаття 4. Види зовнішньоекономічної діяльності Стаття 5. Право на здійснення зовнішньоекономічної діяльності Стаття 6. Договори (контракти) суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та право, що застосовується до них

Розділ II РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 7. Основи регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Статтю 7 доповнено частиною згідно із Законом N 2388-VI від 01.07.2010

Статтю 7 доповнено частиною згідно із Законом N 360-V від 16.11.2006

Статтю 7 доповнено частиною згідно із Законом N 360-V від 16.11.2006

Стаття 8. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності Стаття 9. Органи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Статтю 9 доповнено частиною шостою згідно із Законом N від 02.03.95, із змінами, внесеними згідно із Законом N 1294-IV від 20.11.2003

Статтю 9 доповнено частиною сьомою згідно із Законом N 335-XIV від 22.12.98

Стаття 10. Органи місцевого управління зовнішньоекономічною діяльністю Стаття 11. Принципи оподаткування при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Стаття 12. { Дію статті 12 зупинено згідно з Декретом N від 19.02.93 } Обов'язковий розподіл виручки від зовнішньо- економічної діяльності в іноземній валюті Стаття 13. Принципи митного регулювання при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Стаття 14. Ведення розрахунків та кредитування суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності Стаття 15. Страхування зовнішньоекономічних операцій Стаття 16. Ліцензування зовнішньоекономічних операцій

Статтю 16 доповнено частиною згідно із Законом N 253-VI від 10.04.2008

Статтю 16 доповнено частиною згідно із Законом N 253-VI від 10.04.2008

Стаття 17. Заборона окремих видів експорту та імпорту Стаття 18. Порядок застосування технічних регламентів, фармакологічних, санітарних, фітосанітарних, ветеринарних та екологічних заходів, стандартів та вимог Стаття 19. Спеціальні імпортні процедури

Статтю 19 доповнено частиною восьмою згідно із Законом N 923-VI від 04.02.2009

Стаття 20. Заходи щодо захисту економічної конкуренції в галузі зовнішньоекономічної діяльності Стаття 21. Державне замовлення Стаття 22. Облік зовнішньоекономічних операцій, звітність та аудит суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності Стаття 23. Інформаційне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності

Розділ III СПЕЦІАЛЬНІ ПРАВОВІ РЕЖИМИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 24. Спеціальні економічні зони Стаття 25. Інші спеціальні правові режими зовнішньоекономічної діяльності

Розділ IV ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ УКРАЇНИ З ІНШИМИ ДЕРЖАВАМИ ТА МІЖНАРОДНИМИ МІЖУРЯДОВИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

Стаття 26. Економічні відносини України з іншими державами Стаття 27. Відносини України з міжнародними міжурядовими економічними організаціями

Розділ V ЗАХИСТ ПРАВ І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ ТА ІНШИХ СУБ'ЄКТІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ І ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ

Стаття 28. Захист прав та законних інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України за межами України Стаття 29. Заходи України у відповідь на дискримінаційні та/або недружні дії інших держав, митних союзів або економічних угруповань Стаття 30. Обмеження реекспорту Стаття 31. Заходи проти недобросовісної конкуренції та зростаючого імпорту при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності

Розділ VI ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 32. Загальні засади відповідальності суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності Стаття 33. Види та форми відповідальності у зовнішньоекономічній діяльності Стаття 34. Відповідальність України як держави Стаття 35. Відповідальність суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності Стаття 36. Порядок здійснення відповідальності Стаття 37. Спеціальні санкції за порушення цього або пов'язаних з ним законів України

Статтю 37 доповнено частиною згідно із Законом N 3268-IV від 22.12.2005

Статтю 37 доповнено частиною згідно із Законом N 3268-IV від 22.12.2005

Статтю 37 доповнено частиною згідно із Законом N 3268-IV від 22.12.2005

Статтю 37 доповнено частиною згідно із Законом N 3268-IV від 22.12.2005

Статтю 37 доповнено частиною згідно із Законом N 3268-IV від 22.12.2005

Статтю 37 доповнено частиною згідно із Законом N 3268-IV від 22.12.2005

Статтю 37 доповнено частиною згідно із Законом N 3268-IV від 22.12.2005

Статтю 37 доповнено частиною згідно із Законом N 3268-IV від 22.12.2005

Статтю 37 доповнено частиною згідно із Законом N 3268-IV від 22.12.2005

Статтю 37 доповнено частиною згідно із Законом N 3268-IV від 22.12.2005

Статтю 37 доповнено частиною згідно із Законом N 3268-IV від 22.12.2005

Статтю 37 доповнено частиною згідно із Законом N 3268-IV від 22.12.2005

Статтю 37 доповнено частиною згідно із Законом N 3268-IV від 22.12.2005

Статтю 37 доповнено частиною згідно із Законом N 3268-IV від 22.12.2005

Статтю 37 доповнено частиною згідно із Законом N 3268-IV від 22.12.2005

Розділ VII ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 38. Розгляд спорів, що виникають у процесі зовнішньоекономічної діяльності Стаття 39. Спори, що виникають при застосуванні цього Закону Прикінцеві положення

Інші нормативні акти

Про колективні договори і угоди Про прожитковий мінімум Про засади державної мовної політики Про фізичну культуру і спорт Про встановлення додаткових гарантій щодо захисту прав громадян, які проживають на територіях проведення антитерористичної операції, та обмеження відповідальності підприємств - виконавців/виробників житлово-комунальних послуг у разі несвоєчасного здійснення платежів за спожиті енергетичні ресурси