Укр Рус
< Цивільний кодекс України

Цивільний кодекс України
Стаття 1033. УправительСт. 1033 ЦКУ від 16.01.2003 № 435-IV1. Управителем може бути суб'єкт підприємницької діяльності.

2. Управителем не може бути орган державної влади, орган влади Автономної Республіки Крим або орган місцевого самоврядування, якщо інше не встановлено законом.

3. Вигодонабувач не може бути управителем.

4. Управитель діє без довіреності.

5. Управитель, якщо це визначено договором про управління майном, є довірчим власником цього майна, яким він володіє, користується і розпоряджається відповідно до закону та договору управління майном. Договір про управління майном не тягне за собою переходу права власності до управителя на майно, передане в управління.

( Частина п'ята статті 1033 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3201-IV від 15.12.2005 ) ( Стаття 1033 із змінами, внесеними згідно із Законом N 980-IV від 19.06.2003 )

Стаття 1 ...1031 1032 1033 1034 1035 ...1308 

Перейти до статті