Укр Рус

Цивільний кодекс України
Стаття 152. Поняття акціонерного товаристваСт. 152 ЦКУ від 16.01.2003 № 435-IV1. Акціонерне товариство - господарське товариство, статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.

{ Частина перша статті 152 в редакції Закону N 514-VI від 17.09.2008 }

2. Акціонерне товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, у межах вартості акцій, що їм належать.

Акціонери, які не повністю оплатили акції, у випадках, встановлених статутом, відповідають за зобов'язаннями товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

Гарантії захисту майнових прав акціонерів встановлюються законом.

3. Найменування акціонерного товариства має містити його найменування і зазначення того, що товариство є акціонерним.

4. Особливості правового статусу акціонерних товариств, створених у процесі приватизації державних підприємств, встановлюються законом.

5. Акціонерне товариство, яке здійснює публічне розміщення акцій, зобов'язане щорічно публікувати для загального відома річний звіт, бухгалтерський баланс, відомості про прибутки і збитки, а також іншу інформацію, передбачену законом.

{ Частина п'ята статті 152 із змінами, внесеними згідно із Законом N 514-VI від 17.09.2008 }

6. Акціонерні товариства за типом поділяються на публічні товариства та приватні товариства. Особливості правового статусу публічних та приватних акціонерних товариств встановлюються законом.


Стаття 1 ...150 151 152 153 154 ...1308 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV 

Рекомендовані сторінки

Цивільний кодекс України Стаття 153. Створення акціонерного товариства Цивільний кодекс України Цивільний кодекс України Стаття 154. Статут акціонерного товариства Цивільний кодекс України Стаття 155. Статутний капітал акціонерного товаристваДодати коментар до ст.152 ЦКУ від 16.01.2003 № 435-IV