Укр Рус
< Цивільний процесуальний кодекс України

Цивільний процесуальний кодекс України
Стаття 14. Обов'язковість судових рішеньСт. 14 ЦПК від 18.03.2004 № 1618-IV1. Судові рішення, що набрали законної сили, обов'язкові для всіх органів державної влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, посадових чи службових осіб та громадян і підлягають виконанню на всій території України, а у випадках, встановлених міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, - і за її межами.

2. Невиконання судового рішення є підставою для відповідальності, встановленої законом.

3. Обов'язковість судового рішення не позбавляє осіб, які не брали участі у справі, можливості звернутися до суду, якщо ухваленим судовим рішенням порушуються їхні права, свободи чи інтереси.

Стаття 1 ...12 13 14 15 16 ...Розділ 

Перейти до статті