Укр Рус
< Цивільний процесуальний кодекс України

Цивільний процесуальний кодекс України
Стаття 2. Законодавство про цивільне судочинствоСт. 2 ЦПК від 18.03.2004 № 1618-IV
1. Цивільне судочинство здійснюється відповідно до Конституції України , цього Кодексу та Закону України "Про міжнародне приватне право" .

{ Частина перша статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2709-IV від 23.06.2005 }

2. Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, передбачено інші правила, ніж встановлені цим Кодексом, застосовуються правила міжнародного договору.

3. Провадження в цивільних справах здійснюється відповідно до законів, чинних на час вчинення окремих процесуальних дій, розгляду і вирішення справи.

4. Закон, який встановлює нові обов'язки, скасовує чи звужує права, належні учасникам цивільного процесу, чи обмежує їх використання, не має зворотної дії в часі.


Стаття 1 2 3 4 ...Розділ 

Перейти до статті