Укр Рус
< Цивільний процесуальний кодекс України

Цивільний процесуальний кодекс України
Стаття 201. Обов'язок суду зупинити провадження у справіСт. 201 ЦПК від 18.03.2004 № 1618-IV
1. Суд зобов'язаний зупинити провадження у справі у разі:

1) смерті або оголошення фізичної особи померлою, яка була стороною у справі, якщо спірні правовідносини допускають правонаступництво;

2) злиття, приєднання, поділу, перетворення юридичної особи, яка була стороною у справі;

3) перебування позивача або відповідача у складі Збройних Сил України або інших утворених відповідно до закону військових формувань, що переведені на воєнний стан;

4) неможливості розгляду цієї справи до вирішення іншої справи, що розглядається в порядку конституційного, цивільного, господарського, кримінального чи адміністративного судочинства;

5) призначення або заміни законного представника у випадках, передбачених частинами першою - третьою статті 43 цього Кодексу; { Пункт 5 частини першої статті 201 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3551-IV від 16.03.2006 }

6) звернення із судовим дорученням про надання правової допомоги до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави; { Частину першу статті 201 доповнено пунктом 6 згідно із Законом N 1837-VI від 21.01.2010 }

7) надання сторонам у справі про розірвання шлюбу строку для примирення. { Частину першу статті 201 доповнено пунктом 7 згідно із Законом N 2453-VI від 07.07.2010 - зміни щодо здійснення повноважень Верховного Суду України та Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ вводяться в дію після початку діяльності Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ - з 1 листопада 2010 року }

2. З питань, зазначених у цій статті, суд постановляє ухвалу.


Стаття 1 ...199 200 201 202 203 ...Розділ 

Перейти до статті