Укр Рус
< Цивільний процесуальний кодекс України

Цивільний процесуальний кодекс України
Стаття 389-2. Форма і зміст заяви про скасування рішення третейського судуСт. 389-2 ЦПК від 18.03.2004 № 1618-IV
1. Заява про скасування рішення третейського суду подається у письмовій формі і підписується особою, яка його оскаржує, чи її представником.

 

2. У заяві мають бути зазначені:

 

1) найменування суду, до якого подається заява;

 

2) ім'я (найменування) особи, яка подає заяву, а також ім'я (найменування) її представника, якщо заява подається представником, їх місце проживання (перебування) або місцезнаходження;

 

3) ім'я (найменування) учасників третейського розгляду, їх місце проживання (перебування) або місцезнаходження;

 

4) найменування та склад третейського суду, який прийняв рішення;

 

5) відомості про рішення третейського суду, яке оскаржується, а саме: номер справи, дата і місце прийняття рішення, предмет спору, зміст резолютивної частини рішення;

 

6) дата отримання особою, яка звертається із заявою, рішення третейського суду, яке оскаржується;

 

7) підстава для оскарження і скасування рішення третейського суду;

 

8) зміст вимоги особи, яка подає заяву;

 

9) перелік документів та інших матеріалів, що додаються до заяви.

 

У заяві можуть бути зазначені й інші відомості, якщо вони мають значення для розгляду цієї заяви (номери засобів зв'язку, факсів, адреса електронної пошти сторін та третейського суду тощо).

 

3. До заяви про скасування рішення третейського суду додаються:

 

1) оригінал рішення третейського суду або належним чином завірена його копія. Копія рішення постійно діючого третейського суду завіряється головою постійно діючого третейського суду, а копія рішення третейського суду для вирішення конкретного спору має бути нотаріально завірена;

 

2) оригінал третейської угоди або належним чином завірена її копія;

 

3) документи, які подані на обґрунтування підстав для скасування рішення третейського суду;

 

4) документ, що підтверджує сплату судового збору;

 

5) довіреність або інший документ, що посвідчує повноваження представника;

 

6) копії заяви про скасування рішення третейського суду та доданих до неї документів відповідно до кількості учасників судового розгляду.

 

4. Заява про скасування рішення третейського суду, подана без додержання вимог, визначених у цій статті, а також у разі несплати суми судового збору повертається особі, яка її подала, чи залишається без руху в порядку, встановленому статтею 121 цього Кодексу.


Стаття 1 ...389 389-1 389-2 389-3 389-4 ...Розділ 

Перейти до статті