Укр Рус
< Цивільний процесуальний кодекс України

Цивільний процесуальний кодекс України
Стаття 389-8. Форма і зміст заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського судуСт. 389-8 ЦПК від 18.03.2004 № 1618-IV
1. Заява про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду подається у письмовій формі і має бути підписана особою, на користь якої прийнято рішення третейського суду, чи її представником.

 

2. У заяві про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду мають бути зазначені:

 

1) найменування суду, до якого подається заява;

 

2) найменування і склад третейського суду, який прийняв рішення, за яким має бути виданий виконавчий лист;

 

3) ім'я (найменування) учасників третейського розгляду, їх місце проживання (перебування) чи місцезнаходження;

 

4) дата і місце прийняття рішення третейським судом;

 

5) дата отримання рішення третейського суду особою, яка звернулася із заявою;

 

6) вимога заявника про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду.

 

У заяві можуть бути зазначені й інші відомості, якщо вони мають значення для розгляду цієї заяви (номери засобів зв'язку, факсів, адреса електронної пошти сторін та третейського суду тощо).

 

3. До заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду додаються:

 

1) оригінал рішення третейського суду або належним чином завірена його копія. Копія рішення постійно діючого третейського суду завіряється головою постійно діючого третейського суду, а копія рішення третейського суду для вирішення конкретного спору має бути нотаріально завірена;

 

2) оригінал третейської угоди або належним чином завірена її копія;

 

3) документ, що підтверджує сплату судового збору;

 

4) копія заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду відповідно до кількості учасників судового розгляду;

 

5) довіреність або інший документ, що підтверджує повноваження особи на підписання заяви.

 

4. Заява про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду, подана без додержання вимог, визначених у цій статті, а також у разі несплати суми судового збору повертається особі, яка її подала, чи залишається без руху в порядку, встановленому статтею 121 цього Кодексу.


Стаття 1 ...389-6 389-7 389-8 389-9 389-10 ...Розділ 

Перейти до статті