Укр Рус
< Цивільний процесуальний кодекс України

Цивільний процесуальний кодекс України
Стаття 400. Порядок подання клопотання про визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконаннюСт. 400 ЦПК від 18.03.2004 № 1618-IV1. Клопотання про визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню, подається заінтересованою особою до суду в порядку, встановленому статтями 392-394 цього Кодексу для подання клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду, з урахуванням особливостей, визначених цією главою.

{ Частина перша статті 400 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1837-VI від 21.01.2010 }

2. До клопотання про визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню, додаються такі документи:

1) засвідчена в установленому порядку копія рішення іноземного суду, про визнання якого порушується клопотання;

2) офіційний документ про те, що рішення іноземного суду набрало законної сили, якщо це не зазначено в самому рішенні;

3) засвідчений відповідно до законодавства переклад перелічених документів українською мовою або мовою, передбаченою міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Стаття 1 ...398 399 400 401 402 ...Розділ 

Перейти до статті