Укр Рус
< Цивільний процесуальний кодекс України

Цивільний процесуальний кодекс України
Стаття 5. Здійснення правосуддя на засадах поваги до честі і гідності, рівності перед законом і судомСт. 5 ЦПК від 18.03.2004 № 1618-IV1. Суд зобов'язаний поважати честь і гідність усіх учасників цивільного процесу і здійснювати правосуддя на засадах їх рівності перед законом і судом незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних та інших ознак.

Стаття 1 ...3 4 5 6 7 ...Розділ 

Перейти до статті