Укр Рус

Цивільний процесуальний кодекс України
Стаття 81. Витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справиСт. 81 ЦПК від 18.03.2004 № 1618-IV1. До витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи відносяться витрати, пов'язані з інформуванням учасників цивільного процесу про хід і результати розгляду справи, а також витрати, пов'язані з виготовленням та видачею копій судових рішень.

2. Розмір та порядок оплати витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи залежно від категорії справ встановлюються Кабінетом Міністрів України .

3. Не підлягають оплаті при зверненні до суду і покладаються на сторони після розгляду справи судом витрати на інформаційно-технічне забезпечення у справах про:

1) поновлення на роботі;

2) стягнення заробітної плати, компенсацій працівникам, вихідної допомоги, відшкодування за затримку їх виплати;

3) відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи;

4) стягнення аліментів; { Тeкcт взятo з сайта ВPУ }

5) визнання батьківства або материнства;

6) визнання і виконання рішення іноземного суду в Україні на підставі міжнародного договору, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України (крім рішень іноземних чи міжнародних арбітражів). { Частину третю статті 81 доповнено пунктом 6 згідно із Законом N 2981-VI від 03.02.2011 }

4. Не підлягають оплаті витрати на інформаційно-технічне забезпечення у справах про:

1) обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи;

2) надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності;

3) надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку;

4) обов'язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу;

5) відшкодування шкоди, завданої особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їх посадовою або службовою особою, а так само незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів дізнання, досудового слідства, прокуратури або суду;

{ Пункт 5 частини четвертої статті 81 в редакції Закону N 1397-VI від 21.05.2009 }

6) оголошення фізичної особи померлою внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

{ Частину четверту статті 81 доповнено пунктом 6 згідно із Законом N 1568-VI від 25.06.2009 }

5. Не підлягають оплаті витрати на інформаційно-технічне забезпечення у справах, в яких, у випадках, встановлених законом, представництво інтересів громадянина або держави в суді здійснює прокурор.

Не підлягають оплаті витрати на інформаційно-технічне забезпечення у справах про захист прав малолітніх чи неповнолітніх осіб у випадках, якщо представництво їх інтересів у суді відповідно до закону або міжнародного договору, згоду на обов'язковість якого надано Верховною Радою України, здійснюють Міністерство юстиції України та/чи органи опіки та піклування або служби у справах дітей. { Частину п'яту статті 81 доповнено абзацом другим згідно із Законом N 1397-VI від 21.05.2009 }

Не підлягають оплаті витрати на інформаційно-технічне забезпечення у справах, в яких у випадках, встановлених законом, представництво інтересів держави в суді здійснюють Державна архітектурно-будівельна інспекція України або її територіальні органи. { Частину п'яту статті 81 доповнено абзацом третім згідно із Законом N 3038-VI від 17.02.2011 }


Стаття 1 ...79 80 81 82 83 ...419 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 № 1618-IV 

Рекомендовані сторінки

Цивільний процесуальний кодекс України Стаття 82. Відстрочення та розстрочення судових витрат, зменшення їх розміру або звільнення від їх оплати Цивільний процесуальний кодекс України Стаття 83. Повернення судового збору та коштів на оплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду судової справи Цивільний процесуальний кодекс України Цивільний процесуальний кодекс України Стаття 80. Ціна позову Цивільний процесуальний кодекс України Стаття 84. Витрати на правову допомогуДодати коментар до ст.81 ЦПК від 18.03.2004 № 1618-IV