Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Лист ВАСУ № 1543/11/10/14-14 від 10.11.2014 Щодо зміни територіальної підсудності судових справ, підсудних розташованим на території АРК

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

ЛИСТ

10.11.2014  № 1543/11/10/14-14Київському апеляційному
адміністративному суду
Окружному адміністративному суду
міста Києва
Київському окружному
адміністративному суду
Місцевим загальним судам міста Києва


Одним із завдань Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" (далі - Закон) є захист прав і свобод людини, а також прав і законних інтересів юридичних осіб, в тому числі й права на судовий захист, яке забезпечували суди Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

У зв'язку з неможливістю здійснювати правосуддя цими судами статтею 12 Закону визначені заходи правового реагування на тимчасово окупованій території, визначальним з яких є зміна територіальної підсудності судових справ, підсудних розташованим на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя судам. З метою забезпечення однакового застосування положень статті 12 цього Закону Вищий адміністративний суд України повідомляє про таке.

1. Приписами абзацу п'ятого частини першої статті 12 Закону передбачено змінити територіальну підсудність адміністративних справ, підсудних Окружному адміністративному суду Автономної Республіки Крим, та забезпечити їх розгляд Київським окружним адміністративним судом, відповідно адміністративних справ Окружного адміністративного суду міста Севастополя - Окружним адміністративним судом міста Києва; Севастопольського апеляційного адміністративного суду міста - Київським апеляційним адміністративним судом.

У зв'язку з цим підсудність усіх адміністративних справ, які за приписами частин першої та другої статті 19 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України) були і є підсудні Окружному адміністративному суду Автономної Республіки Крим або Окружному адміністративному суду міста Севастополя, Законом змінено та зобов'язано розгляд таких справ забезпечити відповідно Київським окружним адміністративним судом або Окружним адміністративним судом міста Києва.

Під час визначення територіальної підсудності позовної заяви, поданої до Окружного адміністративного суду міста Києва або Київського окружного адміністративного суду, необхідно її визначати з урахуванням положень статті 12 Закону і частин першої та другої статті 19 КАС України - первинно стосовно підсудності такої позовної заяви Окружному адміністративному суду міста Севастополя або Окружному адміністративному суду Автономної Республіки Крим. Якщо вона підсудна цим судам, то відповідно і територіально підсудна Окружному адміністративному суду міста Києва або Київському окружному адміністративному суду. У разі якщо ж позовна заява територіально не підсудна зазначеним судам, то її територіальна підсудність визначається за загальними правилами, встановленими статтею 19 КАС України.

З урахуванням приписів статті 12 Закону та частини другої статті 20 КАС України Київський апеляційний адміністративний суд зобов'язаний в апеляційному порядку забезпечити розгляд адміністративних справ Севастопольського апеляційного адміністративного суду. Отже, судові рішення в адміністративних справах, розгляд яких завершено місцевими адміністративними судами, які знаходяться в межах територіальної юрисдикції Севастопольського апеляційного адміністративного суду, підлягають перегляду Київським апеляційним адміністративним судом.

2. Приписами абзацу другого частини першої статті 12 Закону передбачено у зв'язку з неможливістю здійснювати правосуддя судами Автономної Республіки Крим та міста Севастополя на тимчасово окупованих територіях змінити територіальну підсудність судових справ, підсудних розташованим на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя судам, та забезпечити розгляд: адміністративних справ, підсудних місцевим загальним судам як адміністративним судам, розташованим на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, - місцевим загальними судами міста Києва, що визначаються Київським апеляційним адміністративним судом.

Справи, що перебувають у провадженні судів, розташованих на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, та розгляд яких не закінчено, передаються судам відповідно до встановленої цим Законом підсудності, протягом десяти робочих днів з дня набрання ним чинності або з дня встановлення такої підсудності (абз. 10 ч. 1 ст. 12 Закону).

Цією нормою передбачено дві події, з настанням яких починається перебіг зазначеного строку. Таке нормативне врегулювання вказує, що з дня набрання Законом чинності адміністративні справи передаються судам, які безпосередньо визначені цим Законом. Такими адміністративними судами є Київський окружний адміністративний суд, Окружний адміністративний суд міста Києва та Київський апеляційний адміністративний суд.

Визначений Законом початок перебігу десяти робочих днів з дня встановлення підсудності вказує на те, що на виконання Закону така підсудність повинна бути встановлена зокрема, стосовно адміністративних справ, підсудних судам, розташованим на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, підсудність (суд) визначається Київським апеляційним адміністративним судом. У зв'язку з цим на виконання приписів статті 12 Закону першочерговим завданням Київського апеляційного адміністративного суду є визначення місцевих адміністративних судів із переліку місцевих загальних судів міста Києва, яким підсудні адміністративні справи, що перебувають у провадженні судів, розташованих на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, та розгляд яких не закінчено.

З урахуванням такого врегулювання Київський апеляційний адміністративний суд повинен негайно визначити серед місцевих загальних судів міста Києва суди (суд), які повинні забезпечити розгляд адміністративних справ, підсудних розташованим на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя місцевим загальним судам.

Практика визначення Київським апеляційним адміністративним судом підсудності позовних заяв або матеріалів справи чи інших матеріалів після їх отримання цим апеляційним судом є помилковою, оскільки суди, яким підсудні зазначені заяви, матеріали тощо, повинні бути визначені Київським апеляційним адміністративним судом заздалегідь, у зв'язку з чим такі документи чи матеріали справи повинні надходити (передаватись) безпосередньо до визначених судів, а не до Київського апеляційного адміністративного суду.

Визначення місцевого загального суду міста Києва, якому підсудна позовна заява (подана вперше) з урахуванням Закону, повинна здійснюватись за критеріями і в порядку, рекомендованими в абзаці третьому пункту 1 цього листа.

3. За такими ж правилами визначається підсудність адміністративних справ, які розглядалися судами, розташованими на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, після їх перегляду апеляційними адміністративними судами та Вищим адміністративним судом України. Такі справи підлягають направленню судам, визначеним Законом, для продовження розгляду, на новий розгляд або для передачі до архіву.

4. Адміністративні справи, що перебували у провадженні судів, розташованих на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, та розгляд яких не закінчено, переданих відповідно до абзацу десятого частини першої статті 12 Закону до визначених цим Законом судів, розглядаються судами першої та апеляційної інстанцій спочатку.

У разі коли такі справи не передані, їх розгляд може здійснюватися судами першої інстанції, визначеними Законом, за матеріалами, наданими учасниками судового процесу. Наприклад, підставою для розгляду справи є надання учасниками судового процесу копії позовної заяви, оригінал якої було адресовано судам, розташованим на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, інших документів, необхідних для розгляду справи.

Для розгляду таких матеріалів за допомогою автоматизованої системи документообігу відповідного суду суддя повинен встановити факт надходження позовної заяви місцевого адміністративного суду, розташованого на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя та її рух (ухвала про відкриття провадження у справі, ухвала про призначення до судового розгляду справи тощо).

У разі коли документів, наданих учасниками судового процесу, недостатньо для розгляду справи, суд згідно зі статтею 11 КАС України вживає передбачених законом заходів, необхідних для з'ясування всіх обставин у справі, у тому числі щодо виявлення та витребування доказів з власної ініціативи.

Якщо доказів для ухвалення судового рішення недостатньо через відсутність можливості їх одержання з причин непередачі матеріалів справи, розгляд якої не закінчено судом, розташованим на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, суд постановляє ухвалу про закриття провадження у справі та роз'яснює особам, які беруть участь у справі, право на повторне звернення за наявності необхідних документів.

<...>

6. Законом України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" не наділено суди повноваженнями витребовувати справи з судів, розташованих на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. У зв'язку з цим у разі відсутності справи апеляційні скарги, подані на рішення, ухвалені судами, розташованими на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, у справах, розгляд яких закінчено, підлягають поверненню.

За таких обставин та відсутності відповідного правового врегулювання вчинення судом дій для відновлення провадження як втраченого не передбачається через відсутність відповідних підстав.

7. Про результати розгляду заяв суди повинні інформувати заявників у спосіб, передбачений КАС України, для конкретного виду заяви.

Також суди повинні забезпечити право особи знати про дату, час і місце розгляду її справи в суді, щоб мати можливість узяти участь у її розгляді.

Про викладене повідомляється в порядку інформування.

Заступник Голови суду

М. Смокович


Інші НПА

Наказ Міноборони №857 від 02.12.2014 Про внесення змін до наказу Міністра оборони України від 31.01.2006 № 45 Наказ МФУ №1163 від 25.11.2014 Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку Постанова ВРУ №47-VIII від 25.12.2014 Про повернення на доопрацювання проекту Закону України про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України Постанова ВРУ №59-VIII від 25.12.2014 Про звільнення суддів Указ Президент №894 від 28.11.2014 Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня працівників прокуратури Постанова КМУ №712 від 26.12.2014 Про внесення змін до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів Постанова КМУ №711 від 24.12.2014 Про внесення змін у додаток 1 до Порядку та умов надання у 2014 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування Постанова КМУ №707 від 24.12.2014 Деякі питання реалізації проекту соціально-економічного розвитку “Будівництво першої черги Дністровської ГАЕС у складі трьох агрегатів” Розпорядження КМУ №1259 від 24.12.2014 Про чергування 1-4 і 7-11 січня 2015 року Розпорядження КМУ №1258 від 24.12.2014 Про зміну складу Експертно-аналітичної ради з питань участі держави у статутному капіталі банків