Рахунок 81. Витрати на оплату праціРахунок 81 "Витрати на оплату праці" призначено для узагальнення інформації про витрати на оплату праці за звітний період.

За дебетом рахунку 81 "Витрати на оплату праці" відображається сума визнаних витрат на оплату праці, за кредитом - списання на рахунок 23 "Виробництво" витрат, які прямо включаються до виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), до затрат допоміжних (підсобних) виробництв, на рахунки класу 9 - витрат, що відносяться до виробничих накладних витрат, адміністративних і збутових витрат, або на рахунок 79 "Фінансові результати", якщо підприємство не застосовує рахунки класу 9.Рахунок 81 "Витрати на оплату праці" має такі субрахунки:

811

Виплати за окладами й тарифами

812

Премії та заохочення

813

Компенсаційні виплати

814

Оплата відпусток

815

Оплата іншого невідпрацьованого часу

816

Інші витрати на оплату праці


Аналітичний облік основних засобів ведеться щодо кожного об'єкту окремо.

Рахунок 81 "Витрати на оплату праці" кореспондує

за дебетом з кредитом рахунків:

47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів"

66 "Розрахунки за виплатами працівникам"

за кредитом з дебетом рахунків:

23 "Виробництво"

79 "Фінансові результати"

91 "Загальновиробничі витрати"

92 "Адміністративні витрати"

93 "Витрати на збут"

94 "Інші витрати операційної діяльності"


Інші рахунки класу 8


Рахунок 80. Матеріальні витрати

Рахунок 81. Витрати на оплату праці

Рахунок 82. Відрахування на соціальні заходи

Рахунок 83. Амортизація

Рахунок 84. Інші операційні витрати

Рахунок 85. Інші затрати