Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж

Скачать бесплатно Закон України Про доступ до об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж від 07.02.2017 № 1834-VIIIЗакон України Про доступ до об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж від 07.02.2017 № 1834-VIII ЗмістЧинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади забезпечення доступу до інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної мережі для розташування технічних засобів телекомунікацій з метою забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні, встановлює повноваження органів державної влади, органів місцевого самоврядування, визначає права та обов’язки осіб, які беруть участь у таких господарських відносинах.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

Стаття 2. Мета Закону

Стаття 3. Сфера дії Закону

Стаття 4. Принципи державної політики щодо забезпечення доступу до інфраструктури об’єкта доступу

Розділ II
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЩОДО ДОСТУПУ ДО ІНФРАСТРУКТУРИ ОБ’ЄКТА ДОСТУПУ

Стаття 5. Повноваження Кабінету Міністрів України

Стаття 6. Повноваження центрального органу виконавчої влади в галузі зв’язку з питань доступу до інфраструктури об’єкта доступу

Стаття 7. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування, з питань доступу до інфраструктури об’єкта доступу

Стаття 8. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах авіаційного, автомобільного, залізничного, морського і річкового, трубопровідного транспорту, міського електротранспорту та у сферах використання повітряного простору України, метрополітенів, дорожнього господарства, надання послуг поштового зв’язку, забезпечення безпеки руху, навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства, торговельного мореплавства, з питань доступу до інфраструктури об’єкта доступу

Стаття 9. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в електроенергетичному, ядерно-промисловому, вугільно-промисловому, торфодобувному та нафтогазовому комплексах, з питань доступу до інфраструктури об’єкта доступу

Стаття 10. Повноваження національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, з питань доступу до інфраструктури об’єкта доступу

Розділ III
ПРАВИЛА НАДАННЯ ДОСТУПУ

Стаття 11. Основні вимоги до правил надання доступу

Стаття 12. Основні вимоги до технічних умов з доступу та порядок їх видачі

Стаття 13. Основні вимоги до проектної документації з доступу

Розділ IV
ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВЛАСНИКІВ ІНФРАСТРУКТУРИ ОБ’ЄКТА ДОСТУПУ І ЗАМОВНИКІВ

Стаття 14. Права та обов’язки власника інфраструктури об’єкта доступу

Стаття 15. Права та обов’язки замовника

Розділ V
ПОРЯДОК ВЗАЄМОДІЇ ВЛАСНИКІВ ІНФРАСТРУКТУРИ ОБ’ЄКТА ДОСТУПУ І ЗАМОВНИКІВ

Стаття 16. Особливості укладення, зміни та розірвання договору з доступу

Стаття 17. Особливості визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта доступу

Стаття 18. Врегулювання спорів щодо доступу до інфраструктури об’єкта доступу

Прикінцеві та перехідні положення