Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції

Скачать бесплатно Закон України Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції від 10.07.2018 № 2496-VIIIЗакон України Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції від 10.07.2018 № 2496-VIII ЗмістЧинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

Цей Закон визначає основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, засади правового регулювання органічного виробництва, обігу органічної продукції та функціонування ринку органічної продукції, правові основи діяльності центральних органів виконавчої влади, суб’єктів ринку органічної продукції та напрями державної політики у зазначених сферах.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

Стаття 2. Сфера дії цього Закону

Стаття 3. Законодавство у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції

Розділ II
ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СУБ’ЄКТІВ РИНКУ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Стаття 4. Права та обов’язки операторів

Стаття 5. Права та обов’язки органів сертифікації

Розділ III
ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА, ОБІГУ ТА МАРКУВАННЯ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Стаття 6. Основні принципи та напрями державної політики у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції

Стаття 7. Державне регулювання у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції

Стаття 8. Державна підтримка органічного виробництва та обігу органічної продукції

Розділ IV
ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА, ОБІГУ ТА МАРКУВАННЯ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Стаття 9. Органи виконавчої влади, що здійснюють державне управління та регулювання у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції

Стаття 10. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції

Стаття 11. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної аграрної політики

Стаття 12. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції

Розділ V
ОРГАНІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО

Стаття 13. Галузі органічного виробництва

Стаття 14. Загальні вимоги до органічного виробництва

Стаття 15. Вимоги до виробництва органічних харчових продуктів

Стаття 16. Вимоги до органічного виноробства

Стаття 17. Вимоги до виробництва органічних кормів

Стаття 18. Вимоги до органічного рослинництва

Стаття 19. Вимоги до органічного тваринництва

Стаття 20. Вимоги до заготівлі органічних об’єктів рослинного світу

Стаття 21. Вимоги до органічного грибівництва

Стаття 22. Вимоги до органічної аквакультури та виробництва органічних морських водоростей

Стаття 23. Вимоги до Переліку речовин (інгредієнтів, компонентів), що дозволяється використовувати у процесі органічного виробництва та які дозволені до використання у гранично допустимих кількостях

Стаття 24. Випадки застосування винятків з вимог до органічного виробництва

Стаття 25. Вимоги до органічного виробництва під час перехідного періоду

Стаття 26. Вимоги до паралельного та одночасного виробництва

Розділ VI
СЕРТИФІКАЦІЯ ТА ОРГАНИ СЕРТИФІКАЦІЇ

Стаття 27. Сертифікація органічного виробництва та/або обігу органічної продукції

Стаття 28. Вимоги до органу сертифікації та його функції

Стаття 29. Визнання сертифікатів, що засвідчують органічне виробництво та/або обіг органічної продукції згідно із законодавством іншим, ніж законодавство України

Стаття 30. Вимоги до інспектора з органічного виробництва та/або обігу органічної продукції

Стаття 31. Загальні вимоги до реєстрів

Розділ VII
ОБІГ, МАРКУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Стаття 32. Вимоги до зберігання органічної продукції

Стаття 33. Вимоги до перевезення органічної продукції

Стаття 34. Вимоги до маркування органічної продукції

Стаття 35. Вимоги до реалізації органічної продукції

Стаття 36. Вимоги до декларування обсягів органічної продукції, що вводиться в обіг

Стаття 37. Вимоги до ввезення на митну територію України або вивезення в митному режимі експорту органічної продукції

Розділ VIII
ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ (НАГЛЯД) У СФЕРІ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА, ОБІГУ ТА МАРКУВАННЯ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Стаття 38. Державний контроль (нагляд) у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції

Стаття 39. Повноваження посадових осіб, які здійснюють державний контроль (нагляд) у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції

Розділ IX
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА, ОБІГУ ТА МАРКУВАННЯ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Стаття 40. Відповідальність за порушення законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції

Стаття 41. Провадження у справах про порушення законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції

Розділ X
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Стаття 42. Міжнародне співробітництво України у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції

Перехідні положення

Прикінцеві положення