Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною

Скачать бесплатно Закон України Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною від 07.04.2015 № 287-VIIIЗакон України Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною від 07.04.2015 № 287-VIII ЗмістЧинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

Цей Закон визначає організаційні та правові засади діяльності фізичних та юридичних осіб, пов’язаної з утворенням, збиранням, перевезенням, зберіганням, обробленням, переробкою, утилізацією, видаленням побічних продуктів тваринного походження, не призначених або визнаних непридатними для споживання людиною, продуктів оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження, не призначених для споживання людиною. 

Стаття 1. Визначення термінів

Стаття 2. Сфера застосування цього Закону

Стаття 3. Законодавство про побічні продукти тваринного походження

Стаття 4. Органи державного управління у сфері поводження з побічними продуктами тваринного походження

Стаття 5. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері поводження з побічними продуктами тваринного походження

Стаття 6. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, у сфері поводження з побічними продуктами тваринного походження

Стаття 7. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини, у сфері поводження з побічними продуктами тваринного походження

Стаття 8. Повноваження місцевих державних адміністрацій у сфері поводження з побічними продуктами тваринного походження

Стаття 9. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері поводження з побічними продуктами тваринного походження

Стаття 10. Категорії побічних продуктів тваринного походження

Стаття 11. Побічні продукти тваринного походження, що належать до категорії I

Стаття 12. Побічні продукти тваринного походження, що належать до категорії II

Стаття 13. Побічні продукти тваринного походження, що належать до категорії III

Стаття 14. Поводження з побічними продуктами тваринного походження, що належать до категорії I

Стаття 15. Поводження з побічними продуктами тваринного походження, що належать до категорії II

Стаття 16. Поводження з побічними продуктами тваринного походження, що належать до категорії III

Стаття 17. Інше поводження з побічними продуктами тваринного походження

Стаття 18. Поводження з продуктами оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження

Стаття 19. Органічні добрива та покращувачі ґрунту

Стаття 20. Обов’язки та права операторів ринку у сфері поводження з побічними продуктами тваринного походження

Стаття 21. Вимоги до потужностей (об’єктів) з оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження

Стаття 22. Простежуваність

Стаття 23. Система аналізу ризиків у критичних контрольних точках

Стаття 24. Фінансування заходів, пов’язаних з утилізацією та видаленням побічних продуктів тваринного походження

Стаття 25. Відповідальність за порушення законодавства про побічні продукти тваринного походження

Стаття 26. Міжнародне співробітництво у сфері поводження з побічними продуктами тваринного походження

Прикінцеві положення