Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
Стаття 13. Обов'язок держави перед громадянами за шкоду, завдану внаслідок Чорнобильської катастрофи

Ст. 13 ЗУ Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи від 28.02.1991 № 796-XII


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019
Держава бере на себе відповідальність за завдану шкоду громадянам та зобов'язується відшкодувати її за: { Абзац перший частини першої статті 13 в редакції Закону N від 06.06.96 }

1) пошкодження здоров'я або втрату працездатності громадянами та їх дітьми, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

2) втрату годувальника, якщо його смерть пов'язана з Чорнобильською катастрофою;

3) матеріальні втрати, що їх зазнали громадяни та їх сім'ї у зв'язку з Чорнобильською катастрофою, відповідно до цього Закону та інших актів законодавства України.

На державу покладаються також зобов'язання щодо своєчасного медичного обстеження, лікування і визначення доз опромінення учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи. { Частина друга статті 13 в редакції Закону N від 06.06.96 }