Про участь громадян у охороні громадського порядку і державного кордону

Скачать бесплатно Закон України Про участь громадян у охороні громадського порядку і державного кордону від 22.06.2000 № 1835-IIIЗакон України Про участь громадян у охороні громадського порядку і державного кордону від 22.06.2000 № 1835-III ЗмістЧинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

Р о з д і л I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Засади участі громадян в охороні громадського порядку і державного кордону

Стаття 2. Правова основа діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону

Стаття 3. Засади організації та діяльності громадських формувань

Р о з д і л II
ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ З ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ І ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ

Стаття 4. Порядок створення громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону

Стаття 5. Положення (статут) громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону

Стаття 6. Реєстрація громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону

Статтю 7 виключено на підставі Закону N 835-VIII від 26.11.2015

Стаття 8. Припинення діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону

Р о з д і л III
ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ З ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ І ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ ТА ЇХ ЧЛЕНІВ

Стаття 9. Основні завдання громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону

Стаття 10. Права громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону

Стаття 11. Форми і методи роботи громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону

Стаття 12. Членство у громадських формуваннях з охорони громадського порядку і державного кордону

Стаття 13. Обов'язки і права членів громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону

Р о з д і л IV
ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ФІЗИЧНОГО ВПЛИВУ І СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАСОБІВ

Стаття 14. Умови та порядок застосування заходів фізичного впливу і спеціальних засобів

Р о з д і л V
ДЕРЖАВА І ДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ З ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ І ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ

Стаття 15. Обов'язки органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону

Стаття 16. Координація діяльності громадських формувань

Стаття 17. Правові гарантії та соціальний захист членів громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону

Стаття 18. Заходи заохочення і стягнення щодо членів громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону

Р о з д і л VI
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ З ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ І ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ

Стаття 19. Забезпечення діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону

Р о з д і л VII
НАГЛЯД І КОНТРОЛЬ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ГРОМАДСЬКИМИ ФОРМУВАННЯМИ З ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ І ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ

Стаття 20. Контроль за діяльністю громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону

Стаття 21. Нагляд за додержанням і застосуванням законів громадськими формуваннями з охорони громадського порядку і державного кордону

Прикінцеві положення