Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини

Скачать бесплатно Закон України Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини № 425-VII від 03.09.2013Закон України Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини № 425-VII від 03.09.2013 ЗмістЧинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

Цей Закон визначає правові та економічні основи виробництва та обігу органічної сільськогосподарської продукції та сировини і спрямований на забезпечення належного функціонування ринку органічної продукції та сировини, а також на гарантування впевненості споживачів у продуктах та сировині, маркованих як органічні.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

Стаття 2. Сфера дії Закону

Стаття 3. Законодавство України у сфері виробництва та реалізації органічної продукції (сировини)

Стаття 4. Принципи виробництва, зберігання, перевезення та реалізації органічної продукції (сировини)

Розділ II
ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ У СФЕРІ ВИРОБНИЦТВА ТА ОБІГУ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА СИРОВИНИ

Стаття 5. Основні напрями державної політики у сфері виробництва та обігу органічної продукції (сировини)

Стаття 6. Органи, що здійснюють державну політику у сфері виробництва та обігу органічної продукції (сировини)

Стаття 7. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері виробництва та обігу органічної продукції (сировини)

Стаття 8. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику

Стаття 9. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, у сфері виробництва та обігу органічної продукції (сировини)

Стаття 10. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері оцінки відповідності

Стаття 11. Державний нагляд (контроль) за виробництвом та обігом органічної продукції (сировини)

Розділ III
ВИРОБНИЦТВО ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА СИРОВИНИ

Стаття 12. Право на виробництво органічної продукції (сировини)

Стаття 13. Реєстрація виробників органічної продукції (сировини)

Стаття 14. Правила виробництва та обігу органічної продукції та сировини

Стаття 15. Методи виробництва органічної продукції та/або сировини

Стаття 16. Загальні правила виробництва органічної продукції та/або сировини

Стаття 17. Винятки з правил виробництва органічної продукції та/або сировини

Стаття 18. Правила виробництва органічної продукції (сировини) рослинного походження

Стаття 19. Правила виробництва органічної продукції (сировини) тваринного походження

Стаття 20. Правила виробництва органічної продукції (сировини) аквакультури

Стаття 21. Правила виробництва органічних морських водоростей

Стаття 22. Правила виробництва органічної продукції (сировини) бджільництва

Розділ IV
ПРИДАТНІСТЬ ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА СИРОВИНИ. ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА СИРОВИНИ

Стаття 23. Придатність земель (ґрунтів) для виробництва органічної продукції та сировини

Стаття 24. Оцінка та підтвердження відповідності виробництва органічної продукції (сировини)

Стаття 25. Вимоги до аудитора з сертифікації

Розділ V
ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ, ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА СИРОВИНИ

Стаття 26. Загальні вимоги до зберігання органічної продукції (сировини)

Стаття 27. Загальні вимоги до перевезення органічної продукції (сировини)

Стаття 28. Загальні вимоги до реалізації органічної продукції

Стаття 29. Загальні вимоги до маркування органічної продукції (сировини)

Розділ VI
ПЕРЕХІДНИЙ ПЕРІОД ТА ПАРАЛЕЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО

Стаття 30. Перехідний період

Стаття 31. Паралельне виробництво

Розділ VII
ВИМОГИ ДО ОРГАНУ З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ, ЩО ПРОВАДИТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ (СИРОВИНИ)

Стаття 32. Вимоги до органу з оцінки відповідності, що провадить діяльність з оцінки відповідності виробництва органічної продукції (сировини)

{Розділ VIII виключено на підставі Закону № 191-VIII від 12.02.2015}

Розділ IX
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ ВИРОБНИЦТВА ТА ОБІГУ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА СИРОВИНИ

Стаття 36. Основні напрями міжнародного співробітництва

Стаття 37. Міжнародні договори України

Розділ X
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ВИРОБНИЦТВА ТА ОБІГУ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА СИРОВИНИ

Стаття 38. Відповідальність за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу органічної продукції (сировини)

Прикінцеві положення