Укр   Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 20 ЗУ Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною від 07.04.2015 № 287-VIII


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019


Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною
Стаття 20. Обов’язки та права операторів ринку у сфері поводження з побічними продуктами тваринного походження

1. Оператори ринку у сфері поводження з побічними продуктами тваринного походження незалежно від форми власності зобов’язані:

 

1) направляти утворені на їхніх потужностях побічні продукти тваринного походження на оброблення, переробку з метою подальшої утилізації або для здійснення операцій з видалення;

 

2) розробляти, вводити в дію та застосовувати постійно діючі процедури, засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках, а також забезпечувати належну підготовку осіб, відповідальних за постійно діючі процедури під час оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження;

 

3) залучати спеціалістів ветеринарної медицини для визначення категорій, до яких належать побічні продукти тваринного походження, що утворюються на їх потужностях (об’єктах) з оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження, відповідно до цього Закону;

 

4) відшкодовувати шкоду, завдану юридичній чи фізичній особі внаслідок порушення встановлених правил поводження з побічними продуктами тваринного походження, відповідно до закону;

 

5) забезпечувати:

 

безперешкодний доступ державних інспекторів, які здійснюють державний контроль, до потужностей (об’єктів) з оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження та відбір зразків побічних продуктів тваринного походження та продуктів оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження на зазначених потужностях (об’єктах), а також надавати на вимогу державних інспекторів документи, необхідні для здійснення державного контролю;

 

фіксацію факту виконаних робіт з оброблення, переробки, утилізації побічних продуктів тваринного походження на власних потужностях (об’єктах) з оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження із складенням акта виконаних робіт;

 

складення акта приймання-передачі та акта виконаних робіт у разі надання послуг з оброблення, переробки, утилізації чи видалення відповідно до договору про надання послуг з оброблення, переробки, утилізації чи видалення побічних продуктів тваринного походження;

 

створення належних санітарних умов на потужностях (об’єктах) з оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження під час поводження з такими продуктами та роздільне збирання даних продуктів;

 

ведення обліку та надання центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини, інформації про кількість і якість утворюваних побічних продуктів тваринного походження;

 

ведення обліку руху побічних продуктів тваринного походження відповідно до їх категорій та надання центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини, відповідної інформації;

 

якість продукції та достовірність інформації, що надається споживачу, а також відповідність такої інформації вимогам законодавства;

 

6) вживати заходів для забезпечення належного поводження з небезпечними побічними продуктами тваринного походження, що не підлягають утилізації, відповідно до цього Закону;

 

7) дотримуватися інших вимог законодавства щодо поводження з побічними продуктами тваринного походження.

 

2. Якщо оператор ринку має підстави вважати, що продукти оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження, які він ввів в обіг, можуть становити небезпеку для здоров’я людини та тварини, він протягом дня письмово, а також за допомогою телекомунікаційних та електронних засобів зв’язку інформує центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини, органи місцевого самоврядування про це, а також про заходи, вжиті для запобігання виникненню ризиків для людини та тварини.

 

3. Оператор ринку щомісяця звітує центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини, про свою діяльність для запобігання виникненню або зменшення ризиків, що становлять побічні продукти тваринного походження та продукти оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження, які він ввів або вводить в обіг.

 

4. У разі встановлення під час здійснення державного контролю невідповідності потужностей (об’єктів) з оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження вимогам законодавства оператор ринку зобов’язаний вжити необхідних заходів для усунення такої невідповідності.

 

5. Оператор ринку, що провадить діяльність з оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження та має намір припинити діяльність, зобов’язаний письмово повідомити про це центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини, за місцезнаходженням такої потужності (об’єкта) не пізніше ніж за два місяці до дати припинення діяльності та оприлюднити інформацію про припинення діяльності в засобах масової інформації.

 

6. Оператори ринку, що здійснюють перевезення побічних продуктів тваринного походження, зобов’язані перевозити такі продукти з використанням транспортних засобів та герметичних контейнерів для перевезення побічних продуктів тваринного походження, які унеможливлюють витік рідин від таких продуктів, доступ до побічних продуктів тваринного походження птахів, тварин, гризунів та мають конструкцію, що забезпечує ефективне очищення та дезінфекцію.

 

7. Оператори ринку незалежно від форми власності мають право на:

 

1) будівництво та експлуатацію потужностей (об’єктів) поводження з побічними продуктами тваринного походження з урахуванням вимог цього Закону;

 

2) зберігання побічних продуктів тваринного походження відповідно до ветеринарно-санітарних вимог;

 

3) внесення центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини, пропозицій щодо розміщення, проектування, будівництва та експлуатації потужностей (об’єктів) поводження з побічними продуктами тваринного походження;

 

4) участь у розробленні та виконанні місцевих, регіональних та загальнодержавної програм поводження з побічними продуктами тваринного походження;

 

5) надання послуг з оброблення, переробки, утилізації чи видалення побічних продуктів тваринного походження з дотриманням вимог цього Закону;

 

6) одержання від центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини, належним чином оформлених документів про здійснення державного контролю за потужностями (об’єктами) поводження з побічними продуктами тваринного походження, що перебувають в управлінні оператора ринку, в тому числі приписи, розпорядження, протоколи, документи, на підставі яких оператор ринку або його посадові особи притягаються до відповідальності, а також інформації, пов’язаної із здійсненням державного контролю за такими потужностями (об’єктами).


Стаття 1 ...18 19 20 21 22 ...Прикінцеві положення

Перейти до статті