Укр   Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 25 ЗУ Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною від 07.04.2015 № 287-VIII


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019


Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною
Стаття 25. Відповідальність за порушення законодавства про побічні продукти тваринного походження

1. Особи, винні в порушенні норм цього Закону, несуть відповідальність відповідно до закону.

 

2. Оператори ринку (юридичні особи, фізичні особи - підприємці) у разі порушення законодавства про побічні продукти тваринного походження несуть таку відповідальність:

 

1) утилізація чи видалення побічних продуктів тваринного походження та продуктів оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження у спосіб, що суперечить вимогам цього Закону, -

 

тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб від двадцяти трьох до тридцяти мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб - підприємців - від восьми до п’ятнадцяти мінімальних заробітних плат;

 

2) оброблення побічних продуктів тваринного походження без отримання експлуатаційного дозволу, якщо обов’язковість його отримання встановлена законом, -

 

тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб від тридцяти до тридцяти восьми мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб - підприємців - від двадцяти трьох до тридцяти мінімальних заробітних плат;

 

3) невпровадження на потужностях постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках, -

 

тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб від тридцяти до сімдесяти п’яти мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб - підприємців - від трьох до п’ятнадцяти мінімальних заробітних плат;

 

4) введення в обіг неправильно маркованих продуктів оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження -

 

тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб від п’яти до восьми мінімальних заробітних плат із відкликанням та/або вилученням з обігу таких продуктів оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження, на фізичних осіб - підприємців - від трьох до п’яти мінімальних заробітних плат із відкликанням та/або вилученням з обігу таких продуктів оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження;

 

5) порушення вимог щодо забезпечення простежуваності та ведення документації (актів, протоколів) -

 

тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб від трьох до п’яти мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб - підприємців - від двох до трьох мінімальних заробітних плат;

 

6) неповідомлення оператором ринку центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини, органів місцевого самоврядування про продукти оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження, що можуть становити небезпеку для здоров’я людей та тварин, які він ввів в обіг, відповідно до вимог цього Закону -

 

тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб від тридцяти до тридцяти восьми мінімальних заробітних плат із відкликанням та/або вилученням з обігу таких продуктів, на фізичних осіб - підприємців - від двадцяти трьох до тридцяти мінімальних заробітних плат із відкликанням та/або вилученням з обігу таких продуктів;

 

7) використання операторами ринку, що здійснюють перевезення побічних продуктів тваринного походження, транспортних засобів без застосування герметичних контейнерів, що унеможливлюють витік з них рідин, доступ до побічних продуктів тваринного походження птахів, тварин, гризунів, а також контейнерів, конструкція яких не забезпечує ефективне очищення та дезінфекцію, -

 

тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб від восьми до дванадцяти мінімальних заробітних плат, на фізичних 
осіб - підприємців - від п’яти до восьми мінімальних заробітних плат;

 

8) невиконання законних вимог (приписів) посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини, щодо усунення порушень законодавства про побічні продукти тваринного походження -

 

тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб від п’яти до восьми мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб - підприємців - від трьох до п’яти мінімальних заробітних плат;

 

9) ненадання або надання недостовірної інформації, передбаченої цим Законом, за запитами посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини, -

 

тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб від п’яти до восьми мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб - підприємців - від трьох до п’яти мінімальних заробітних плат.

 

3. Під час визначення розміру штрафу враховується ступінь ризику для здоров’я людей і тварин.

 

4. Провадження у справах про порушення законодавства про побічні продукти тваринного походження стосовно юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців здійснюється відповідно до вимог цього Закону.

 

5. Справи про правопорушення, передбачені частиною другою цієї статті, розглядаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини, та його територіальними органами, за результатами розгляду виноситься постанова.

 

Від імені центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини, його територіальних органів розглядати справи про правопорушення і накладати стягнення мають право головні державні інспектори та їх заступники.

 

Штраф може бути накладено на юридичну особу, фізичну особу - підприємця протягом шести місяців з дня виявлення порушення, але не пізніше як через один рік з дня його вчинення.

 

6. Підставою для розгляду справи про правопорушення, передбачені частиною другою цієї статті, є протокол. Протокол за результатами здійснення заходу державного контролю мають право складати державні інспектори центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини, його територіальних органів. Протокол складається у двох примірниках. Один примірник протоколу вручається оператору ринку або уповноваженій ним особі, другий зберігається у центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини, його територіальних органах.

 

Форма протоколу затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики. У протоколі зазначаються: дата і місце його складення, посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка склала протокол, відомості про оператора ринку (найменування та місцезнаходження юридичної особи, прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - підприємця), дата, місце та суть правопорушення, характер та розмір заподіяної шкоди, якщо така мала місце, інші відомості, необхідні для вирішення справи.

 

Протокол про правопорушення підписується особою, яка його склала, та фізичною особою - підприємцем, яка притягається до відповідальності за порушення законодавства про побічні продукти тваринного походження, або уповноваженою нею особою, а в разі провадження у справі щодо оператора ринку - юридичної особи - уповноваженою ним особою.

 

У разі відмови від підписання протоколу фізичною особою - підприємцем, яка притягається до відповідальності за порушення законодавства про побічні продукти тваринного походження, або уповноваженою нею особою, а в разі провадження у справі щодо оператора ринку - юридичної особи - уповноваженою ним особою у протоколі робиться відповідний запис. Зазначені особи мають право надати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, які додаються до нього, а також зазначити мотиви своєї відмови від підписання протоколу.

 

7. Справа про правопорушення розглядається в п’ятнадцятиденний строк з дня одержання центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини, його територіальними органами протоколу про правопорушення, передбачені частиною другою цієї статті.

 

8. Штраф сплачується не пізніше п’ятнадцяти днів з дня вручення оператору ринку або отримання ним копії постанови про накладення штрафу.

 

9. Копія завіреного банком платіжного документа, що засвідчує факт сплати штрафу у повному обсязі, надсилається до органу, який виніс постанову про накладення штрафу.

 

10. У разі якщо штраф не сплачено у строки, встановлені частиною восьмою цієї статті, примусове виконання постанови про накладення штрафу здійснюється державною виконавчою службою в порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження".

 

11. Сума штрафів зараховується до державного бюджету.

 

12. Постанову у справі про порушення законодавства про побічні продукти тваринного походження може бути оскаржено оператором ринку до вищого органу або до суду.


Стаття 1 ...23 24 25 26 Прикінцеві положення

Перейти до статті