Укр   Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. ЗУ Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною від 07.04.2015 № 287-VIII


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019


Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною
Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через рік з дня, наступного за днем його опублікування, крім пункту 3 цього розділу, який набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.

 

2. Внести зміни до таких законів України:

 

1) у Законі України "Про відходи" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 36-37, ст. 242 із наступними змінами):

 

а) абзац двадцять другий статті 1 виключити;

 

б) статтю 4 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

 

"Дія цього Закону не поширюється на відносини у сфері поводження з побічними продуктами тваринного походження, не призначені для споживання людиною".

 

У зв’язку з цим частину другу вважати частиною третьою;

 

в) статтю 35-2 виключити;

 

2) у Законі України "Про ветеринарну медицину" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 5-6, ст. 53; 2009 р., № 6, ст. 22; 2012 р., № 4, ст. 17; 2014 р., № 23, ст. 873):

 

а) у статті 1 термін "неїстівні продукти тваринного походження" викласти в такій редакції:

 

"неїстівні продукти тваринного походження - побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною, а також ті, які не використовуються для споживання людиною, але використовуються для фармацевтичних, хірургічних, сільськогосподарських та промислових цілей";

 

б) пункт 17 частини сьомої статті 7 викласти в такій редакції:

 

"17) здійснення державного ветеринарно-санітарного нагляду за поводженням з побічними продуктами тваринного походження, не призначеними для споживання людиною";

 

в) частину шосту статті 50 виключити.

 

3. Кабінету Міністрів України протягом року з дня, наступного за днем опублікування цього Закону:

 

подати до Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до законів України, що випливають з цього Закону;

 

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

 

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;

 

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;

 

забезпечити набрання чинності нормативно-правовими актами, зазначеними в абзацах третьому - п’ятому цього пункту, одночасно з набранням чинності цим Законом.


Стаття 1 ...25 26 Прикінцеві положення

Перейти до статті