Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 10 ЗУ Про запобігання впливу корупційних правопорушень на результати офіційних спортивних змагань від 03.11.2015 № 743-VIII


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019


Про запобігання впливу корупційних правопорушень на результати офіційних спортивних змагань
Стаття 10. Обов’язки та повноваження суб’єктів протидії корупційним правопорушенням, що впливають на результати офіційних спортивних змагань

1. Суб’єкти, зазначені у статті 9 цього Закону, здійснюючи в межах своєї компетенції заходи щодо запобігання впливу корупційних правопорушень на результати офіційних спортивних змагань, зобов’язані:

 

1) враховувати під час розроблення та затвердження відповідних нормативних актів щодо організації і проведення офіційних спортивних змагань конфлікт інтересів спортсменів, інших осіб, які здійснюють діяльність у сфері спорту, як передумову впливу корупційних правопорушень на результати змагань, запобігати та усувати організаційно-нормативні передумови такого впливу, встановлювати відповідальність і санкції за корупційні правопорушення, зазначені у статті 8 цього Закону;

 

2) у разі виявлення факту впливу корупційного правопорушення на результат офіційного спортивного змагання чи одержання інформації про таке корупційне правопорушення з боку спортсмена, особи, уповноваженої на проведення офіційного спортивного змагання, або особи допоміжного спортивного персоналу вживати заходів до припинення правопорушення та невідкладно інформувати про його вчинення відповідних посадових осіб у сфері спорту, а в необхідних випадках - правоохоронні органи;

 

3) усувати у випадках, зазначених у пункті 2 цієї частини, від участі в офіційних спортивних змаганнях і підготовки до них спортсменів, осіб, уповноважених на проведення офіційного спортивного змагання, осіб допоміжного спортивного персоналу в порядку, встановленому законом та/або нормативними актами компетентних спортивних організацій;

 

4) застосовувати встановлені нормативними актами компетентних спортивних організацій санкції за порушення заборони щодо розміщення ставок на спорт, передбаченої частиною четвертою статті 8 цього Закону;

 

5) застосовувати встановлені нормативними актами компетентних спортивних організацій санкції до осіб, стосовно яких набрав сили обвинувальний вирок суду, набула чинності постанова про адміністративне корупційне правопорушення, яке вплинуло чи могло вплинути на результати офіційного спортивного змагання;

 

6) інформувати в установленому порядку центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері фізичної культури і спорту, відповідні міжнародні спортивні організації, правоохоронні органи про вжиті заходи та санкції, застосовані відповідно до пунктів 3 і 4 цієї частини;

 

7) надавати необхідну допомогу правоохоронним органам під час розгляду ними матеріалів щодо фактів корупційних правопорушень, що вплинули або могли вплинути на результати офіційних спортивних змагань;

 

8) вести через засоби масової інформації просвітницьку та роз’яснювальну роботу, спрямовану на запобігання впливу корупційних правопорушень на результати офіційних спортивних змагань.

 

2. Суб’єкти протидії корупційним правопорушенням під час виконання обов’язків, встановлених частиною першою цієї статті, мають право:

 

1) перевіряти факти впливу корупційного правопорушення на результат офіційного спортивного змагання чи отриману інформацію про корупційне правопорушення, проводити за власною ініціативою перевірку зазначених фактів порушень, створювати з цією метою відповідні комісії;

 

2) отримувати від спортсменів, осіб, уповноважених на проведення офіційного спортивного змагання, осіб допоміжного спортивного персоналу письмові пояснення щодо фактів впливу корупційних правопорушень на результати офіційних спортивних змагань;

 

3) залучати до участі в перевірці фактів корупційних правопорушень, що вплинули на результати офіційних спортивних змагань, чи інформації про такі правопорушення представників громадськості та фахівців у відповідній сфері знань;

 

4) запитувати у суб’єктів, які здійснюють діяльність у сфері спорту, інформацію, необхідну для належного виконання обов’язків, встановлених у  частині першій цієї статті;

 

5) приймати за результатами перевірок, зазначених у пункті 1 цієї частини, обов’язкові для виконання рішення;

 

6) здійснювати співробітництво з питань запобігання впливу корупційних правопорушень на результати офіційних спортивних змагань з відповідними міжнародними та національними спортивними організаціями.

 

3. Суб’єкти протидії корупційним правопорушенням реалізують повноваження, зазначені у частині другій цієї статті, у межах і в порядку, визначених Конституцією і законами України, іншими нормативно-правовими актами та нормативними актами національних і міжнародних спортивних організацій.


Стаття 1 ...8 9 10 11 12 ...Прикінцеві положення

Перейти до статті