Підклас КП 1238 Керівники проектів та програм

Код КП  Код ЗКППТР  Випуск ЄТКД  Випуск ДКХП  Професійна назва роботи

1238 

-  

-  

  Керівник проектів та програм у сфері матеріального (нематеріального) виробництва

1238 

 

    Керівник установи (структурного підрозділу) з інтелектуальної власності

1238 

 

    Керівник установи (структурного підрозділу) із стандартизації, сертифікації та якості

Суміжні категорії

Підклас 1231

Підклас 1232

Підклас 1233

Підклас 1234

Підклас 1235

Підклас 1236

Підклас 1237

Підклас 1239