Підклас КП 1313 Керівники малих підприємств без апарату управління в будівництві

Код КП  Код ЗКППТР  Випуск ЄТКД  Випуск ДКХП  Професійна назва роботи

1313 

 

 

64 

Голова кооперативу будівельного 

1313 

 

 

64 

Директор (керівник) малого будівельного підприємства 


Суміжні категорії

Підклас 1311

Підклас 1312

Підклас 1314

Підклас 1315

Підклас 1316

Підклас 1317

Підклас 1318

Підклас 1319