Підклас КП 1315 Керівники малих підприємств-готелів та закладів ресторанного господарства без апарату управління

Код КП  Код ЗКППТР  Випуск ЄТКД  Випуск ДКХП  Професійна назва роботи

1315 

  

87 

Керуючий готелем (пансіонатом, кемпінгом і т. ін.) 

1315 

  

65 

Керуючий рестораном (кафе, їдальнею і т. ін.) 

1315 

  

  

  

Начальник дільниці ресторану (кафе, їдальні і т. ін.) 

1315 

  

  

  

Ресторатор 


Суміжні категорії

Підклас 1311

Підклас 1312

Підклас 1313

Підклас 1314

Підклас 1316

Підклас 1317

Підклас 1318

Підклас 1319