Підклас КП 1317 Керівники малих підприємств без апарату управління в комерційному обслуговуванні

Код КП  Код ЗКППТР  Випуск ЄТКД  Випуск ДКХП  Професійна назва роботи

1317 

 

   

Директор малої фірми (страхової, аудиторської, рекламної і т. ін.) 

1317 

 

 

65 

Керуючий агентством (страховим, торговельним, нерухомості, рекламним і т. ін.) 


Суміжні категорії

Підклас 1311

Підклас 1312

Підклас 1313

Підклас 1314

Підклас 1315

Підклас 1316

Підклас 1318

Підклас 1319