Підклас КП 1319 Керівники інших малих підприємств без апарату управління

Код КП  Код ЗКППТР  Випуск ЄТКД  Випуск ДКХП  Професійна назва роботи

1319 

 

 

81

Директор (керівник) малого підприємства (у сфері охорони здоров'я, освіти, культури і т. ін.) 

1319 

21375 

 

 

Завідувач залу 


Суміжні категорії

Підклас 1311

Підклас 1312

Підклас 1313

Підклас 1314

Підклас 1315

Підклас 1316

Підклас 1317

Підклас 1318