Підклас КП 1412 Менеджери (управителі) у лісовому господарстві

Код КП  Код ЗКППТР  Випуск ЄТКД  Випуск ДКХП  Професійна назва роботи

1412 

 

   

Менеджер (управитель) з природокористування 


Суміжні категорії

Підклас 1411