Группа КП 1439.8 Менеджери (управителі) у виробництві та розподіленні електроенергії

Код КП  Код ЗКППТР  Випуск ЄТКД  Випуск ДКХП  Професійна назва роботи

1439.8 

 

   

Менеджер (управитель) з виробництва та розподілення електроенергії 

1439.8 

 

   

Менеджер (управитель) з організації ефективного використання енергії (енергоменеджер)