Підклас КП 1451 Менеджери (управителі) у торгівлі транспортними засобами та їх ремонті

Код КП  Код ЗКППТР  Випуск ЄТКД  Випуск ДКХП  Професійна назва роботи

1451 

 

   

Менеджер (управитель) в торгівлі транспортними засобами 


Суміжні категорії

Підклас 1452

Підклас 1453

Підклас 1454

Підклас 1455

Підклас 1456