Підклас КП 1453 Менеджери (управителі) в роздрібній торгівлі побутовими та непродовольчими товарами та їх ремонті

Код КП  Код ЗКППТР  Випуск ЄТКД  Випуск ДКХП  Професійна назва роботи

1453 

 

   

Менеджер (управитель) в роздрібній торгівлі побутовими та непродовольчими товарами 


Група 1453.1

Група 1453.2Суміжні категорії

Підклас 1451

Підклас 1452

Підклас 1454

Підклас 1455

Підклас 1456