Підклас КП 1463 Менеджери (управителі) у сфері надання кредитів

Код КП  Код ЗКППТР  Випуск ЄТКД  Випуск ДКХП  Професійна назва роботи

1463 

 

   

Менеджер (управитель) із надання кредитів 


Суміжні категорії

Підклас 1461

Підклас 1462

Підклас 1465

Підклас 1466

Підклас 1467

Підклас 1468

Підклас 1469