Група КП 2132.1 Наукові співробітники (програмування)

Код КП  Код ЗКППТР  Випуск ЄТКД  Випуск ДКХП  Професійна назва роботи

2132.1 

 

   

Молодший науковий співробітник (програмування) 

2132.1 

23667 

 

 

Науковий співробітник (програмування) 

2132.1 

 

   

Науковий співробітник-консультант (програмування) 


Суміжні категорії

Група 2132.2