Група КП 2221.1 Наукові співробітники (лікувальна справа, крім стоматології)

Код КП  Код ЗКППТР  Випуск ЄТКД  Випуск ДКХП  Професійна назва роботи

2221.1 

 

   

Молодший науковий співробітник (галузь лікувальної справи, крім стоматології) 

2221.1 

23667 

 

 

Науковий співробітник (галузь лікувальної справи, крім стоматології) 

2221.1 

 

   

Науковий співробітник-консультант (галузь лікувальної справи, крім стоматології) 


Суміжні категорії

Група 2221.2