Група 2230.2 КП Медичні сестри та акушерки

Код КП  Код ЗКППТР  Випуск ЄТКД  Випуск ДКХП  Професійна назва роботи

2230.2 

25187 

 

 

Фельдшер на морських і річкових суднах 


Суміжні категорії

Група 2230.1