Група 2411.1 Наукові співробітники (аудит, бухгалтерський облік)

Код КП  Код ЗКППТР  Випуск ЄТКД  Випуск ДКХП  Професійна назва роботи

2411.1 

 

 

 

Молодший науковий співробітник (аудит, бухгалтерський облік) 

2411.1 

23667 

 

 

Науковий співробітник (аудит, бухгалтерський облік) 

2411.1 

 

   

Науковий співробітник-консультант (аудит, бухгалтерський облік) 


Суміжні категорії

Група 2411.2