Група 2414.2 Професіонали з фінансово-економічної безпеки

Код КП  Код ЗКППТР  Випуск ЄТКД  Випуск ДКХП  Професійна назва роботи

2414.2 

 

   

Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки 

2414.2 

 

   

Експерт технічний з промислової безпеки 

2414.2 

 

   

Професіонал з фінансово-економічної безпеки 


Суміжні категорії

Група 2414.1