Група КП 2441.1 Наукові співробітники (економіка)

Код КП  Код ЗКППТР  Випуск ЄТКД  Випуск ДКХП  Професійна назва роботи

2441.1 

 

   

Молодший науковий співробітник (економіка) 

2441.1 

23667 

 

 

Науковий співробітник (економіка) 

2441.1 

 

   

Науковий співробітник-консультант (економіка) 


Суміжні категорії

Група 2441.2