Група КП 2483.2 Професіонали із санаторно-курортної справи

Код КП  Код ЗКППТР  Випуск ЄТКД  Випуск ДКХП  Професійна назва роботи

2483.2 

 

   

Фахівець із санаторно-курортної справи 


Суміжні категорії

Група 2483.1