Підклас КП 3123 Контролери та регулювальники промислових роботів

Код КП  Код ЗКППТР  Випуск ЄТКД  Випуск ДКХП  Професійна назва роботи

3123 

 

   

Контролер роботів 

3123 

 

   

Технік-фотограмметрист 


Суміжні категорії

Підклас 3121