Підклас КП 3452 Фахівці кримінально-виконавчої служби

Код КП  Код ЗКППТР  Випуск ЄТКД  Випуск ДКХП  Професійна назва роботи

3452 

 

   

Відповідальний (старший) по корпусу (корпусному відділенню) (пенітенціарна система) 

3452 

 

   

Інспектор (пенітенціарна система) (з дипломом бакалавра) 

3452 

 

   

Інструктор з професійної підготовки (пенітенціарна система) 


Суміжні категорії

Підклас 3450

Підклас 3451