Підклас КП 4114 Оператори лічильних машин

Код КП  Код ЗКППТР  Випуск ЄТКД  Випуск ДКХП  Професійна назва роботи

4114 

 

   

Оператор з уведення даних в ЕОМ (ОМ) 


Суміжні категорії

Підклас 4111

Підклас 4112

Підклас 4113

Підклас 4115