Підклас КП 4132 Приймальники замовлень

Код КП  Код ЗКППТР  Випуск ЄТКД  Випуск ДКХП  Професійна назва роботи

4132 

 

   

Конторський (офісний) службовець (планування виробництва) 

4132 

17254 

 

87, 1 

Приймальник замовлень 


Суміжні категорії

Підклас 4131

Підклас 4133